Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
ABC-Klassificering, en workshop
Modernt Underhåll
Modernt Underhåll On-line
Modernt Underhåll Repetition
Modernt Underhåll: Driftsäkerhet & Lönsamt Underhåll
Modernt Underhåll: Effektivt förebyggande underhåll
Modernt Underhåll: Ständiga förbättringar & Framtidens underhåll
Modernt Underhåll: Underhållsplanering, ledning och organisation
Operatörsunderhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor
Tillbaka          Skriv ut sida          Spara som favorit          Tipsa en vän   

Block 3: Effektivt förebyggande underhåll

Det bästa sättet att undvika fel är att förebygga eller eliminera dem genom en systematisk felsökning, ett effektivt förebyggande underhåll. Skador på person eller egendom måste undvikas, riskanalysen ger svar på var de största riskerna finns.

Tillståndskontroll och övervakning är områden där modern teknik gör underhållet effektivare. För att uppnå världsklass måste man använda tekniken på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Att skapa rena system utan föroreningar, snabbt hitta och åtgärda begynnande fel och utföra tester inför driftsättning är olika exempel på hur tillståndskontroll kan användas i praktiken. Grunden för förbättrande och förebyggande underhåll är att hitta nya tekniska lösningar, använda nya innovativa material eller olika materialkombinationer. Detta kan vara nyckeln till lång livslängd och störningsfri drift. En hög tillgänglighet förutsätter att reservdelar finns tillgängliga eller att leveranstiden är kort. I de fall fel ändå uppstår gäller det att hitta och avhjälpa dem så fort som möjligt.

Mål och syfte
Efter dessa dagar har Du fått en helhetssyn på effektiva åtgårder inom förebyggande underhåll som ger en ökad driftsäkerhet och tillgänglighet. Du har även fått en djupare insikt i olika metoder och verktyg som Du aktivt kan tillämpa i förebyggande underhåll.

Kursen kan läsas som en kortare utbildning, eller som en del i Modernt Underhåll.

Kursens innehåll
Dag 1:
Felsökningsmetodik

 • Grunden för förebyggande underhålle är att ha mycket god kunskap om felteori, d.v.s. de typer av fel som kan uppstå, felorsaker, felutveckling och vilka konsekvenser de kan få.

 • Arbeta effektivt då fel uppstår – Systematisk felsökning minskar tiden vid driftstopp.

 • Hur vi kan förutsäga samt förebygga eller eliminera de fel och problem som ännu inte har uppkommit.

 • Metoder och verktyg för felsökningsmetodik och problemlösning.


 • Riskanalys
 • Genomgång av begreppet risk och olika risker som kan uppstå i verksamheten.

 • Planera, effektivisera och optimera det förebyggande underhållet för att undvika eller minska konsekvenser av risker.

 • Metoder och verktyg för riskanalyser, exempelvis; FMEA, MTO och RCM.


 • Dag 2:
  Tillståndsbaserat underhåll
 • Fördelar som kan uppnås med tillståndsbaserat underhåll.

 • Genomgång om kriterier för ett kostnadseffektivt tillståndsbaserat underhåll.

 • Presentation av olika metoder och verktyg för tillståndskontroll.

 • Fel kan förebyggas genom att ha en god kännedom om förhållandet mellan friktion, nötning och smörjning.


 • Reservdelsstrategier
 • Reservdelshanteringen är nyckeln för att uppnå en hög driftsäkerhet.

 • Genomgång av strategier kring reservdelar, kritiska reservdelar och alternativ till förråd.

 • Kostnader respektive bristkostnader för reservdelar.

 • Effektivisering av reservdelshanteringen.


 • Distanskurser
 • Felsökningsmetodik – Arbeta systematiskt för att snabbt hitta, förebygga och eliminera fel.

 • Riskanalys – Metoder för att förutse och undvika eller eliminera risker, både personella och materiella.

 • Tillståndskontroll – Strategier, metoder och verktyg för att bygga upp ett kostnadseffektivt tillståndsbaserat underhåll.

 • Tribologi – Läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan.

 • Reservdelsstrategi – God tillgång till kritiska reservdelar är A och O för att minska tiden vid driftstopp. Skapa en strategi för detta!
 •  
  Målgrupp
  Alla som arbetar med drift eller underhåll i industriella företag där det krävs en långsiktig förbättring av driftsäkerheten och tillgängligheten.

  Kursinformation
  Utbildningsform:
  Omfattning: 2 dagar lärarlett + 2 dagar distansutbildning
  Pris: 12 700 kr (exkl. moms)

  Produktblad i pdf »


  Beställning
  Så här går det till:
  • Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan.
  • Efter det att du skickat din beställning får du en orderbekräftelse via e-post. Den innehåller inloggningsuppgifter som du sedan använder för att logga in på kursen.
  • Inloggningsuppgifterna är giltiga i 6 veckor.

  Om du har frågor om kursen är du välkommen att ringa till oss på 0611-244 30 eller maila till kundservice@mainsys.se

   
  Beställ
  Välj kurstillfälle:
  * Förnamn & efternamn:
   
  Företag:
  Faktureringsadress:
  Postnr & ort:
   
  * Telefon:
  Meddelande:
  * E-post:
  * = Obligatoriska fält
  Nöjda kunder är en självklarhet! Kontakta oss om du vill ändra din beställning, eller få pengarna tillbaka om kursen inte uppfyllde dina förväntningar.

  Villkor
  Kursvillkor
  Allmänna villkor
  Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap