Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor

Mainsys AB

Mainsys är ett utbildningsföretag med marknadens bredaste utbud av teknikrelaterade utbildningar. Sedan 1999 har vi satt samman flexibla utbildningslösningar innehållande inspirerande föreläsningar, smarta webbkurser och kunskapsprov med omgående feedback.

Vi utvecklar din yrkeskompetens med den mix av kurser och utbildningsformer som passar dig bäst. Läs grunden på distans och nå förståelse i klassrum!

Vår affärsidé

Mainsys affärsidé är att med kostnads- och tidseffektiva lösningar stödja er att nå konkurrenskraft genom kontinuerlig kompetenssäkring av medarbetarna.

Det innebär att våra kunder kan vara säkra på att vi arbetar med deras bästa i självklart fokus. Vi tror på långsiktiga relationer och sundhet i alla processer. Att göra affärer med oss skall vara förenat med trygghet, tydlighet, god kvalitet och rätt produkt i rätt tid!

Vår vision
Med stöd av distansutbildning via Internet är vi kundens långsiktiga partner för kompetensutveckling av såväl personal som kunder.

Vår historia
Med säte i Härnösand har Mainsys sedan 1999 arbetat med en blandning av webbaserad och lärarledd utbildning. Vi vänder oss till industri, tjänsteföretag, förvaltning, arbetsmarknadsprojekt och skolor.

De senaste två åren har fler än 2 000 elever, representerade över 250 företag, läst våra kurser. Dessa personer har läst mer än 5 000 kurser hos oss.

Vårt utbud
Självstudier? För alla som inte vill, eller kan, vara borta längre tider passar vårt distanstänkande bra. De perioder som du måste vara på plats minimeras och tiden utnyttjas effektivt. Självklart finns vi alltid tillhands för frågor och hjälp när du kör fast, eller bara behöver diskutera.

Vi har ett brett utbud av utbildningar inom Underhåll, El, Mätteknik, Energi och Lean. Allt från rena webbaserade självstudiekurser till behörighetsutbildningar såsom Modernt Underhåll. Vi samarbetar med branschledande kunskapsförmedlare inom varje område.  

Med Mainsys valideringsverktyg kan du ta reda på vilken kunskapsnivå du har inom olika områden. Verktyget kan också användas för en tydlig och sann bild av företagets samlade kompetens och då blir det lätt för företaget att lägga sina resurser på rätt ställe. 
 

 

 

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap