Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor

VD


Bernt Bergvall
Telefon: 08-564 000 03
Mobil: 0708-80 32 06
e-post:
bernt.bergvall@mainsys.se


Administration


Helene Åsing
Telefon: 060-12 67 47
e-post:
helene@elutbilda.nu


Säljavdelning


Jessica Ögren
Telefon: 0611-244 34
e-post: jessica.ogren@mainsys.se

Katja Säfström
Telefon: 016-13 99 90
e-post: katja.safstrom@mainsys.se

Magnus Innala
Telefon: 0611-244 37
e-post:
magnus.innala@mainsys.se

 

Ämnesexperter

Torsten Ekström
Mobil: 070-958 65 60
e-post:
torsten.ekstrom@mainsys.se

Lena Backström
Mobil:
0735-43 47 74
e-post: lena.backstrom@mainsys.se

Rickard Hansen Trollske
Mobil: 070-724 94 94
e-post: rickard.trollske@mainsys.se


Systemutveckling & kursproduktion


Lennart Bölin
Telefon: 0611-244 32
e-post: lennart.bolin@mainsys.se

Torleif Söderlund
Telefon: 0611- 244 30

Caroline Bergvall
08-564 000 03
epost: caroline.bergvall@mainsys.se


 

 
Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap