Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor
    Kvalitetsstämpel    

Mainsys utbildningskoncept

Genom åren har vi levererat kunskap till flera tusen elever. Och våra elever lämnar efter sig fina omdömen om våra utbildningar och webbkurser. 

Blended
Blended betyder att vi kombinerar lärarledda lektioner och laborationer med självstudier i form av webbkurser. Allt kursmaterial finns alltså tillgängligt via Internet i form av en kurs med självrättande prov.

Praktik
För att komplettera teoridelarna och öva in praktiska moment ingår traditionella laborationsövningar i vissa kurser.

Prov
Studieresultat redovisas i form av inlämningsuppgifter och slutprov. I webbkurserna finns ett inledande diagnostiskt prov, kapitelprov och ett slutprov.

Våra frågor är utformade med tanke på användningsområdet. Frågor som används i inlärning skall stimulera till eftertanke och gärna kräva egen formulering. Testfrågor skall vara koncisa och entydiga.

Inom vissa områden kan vi erbjuda utbildande prov. Det innebär att det skapas en individuellt anpassad utbildning baserat på resultatet av provet. De kunskapsområden som eleven har svarat fel på sammanställs i en skräddarsydd kurs.

Vi har även möjlighet att skapa lärande prov där varje fel besvarad fråga får en kommentar och ett resonemang kring det rätta svaret.

Frihet
Som elev hos oss kan man själv styra sin studietid och takt. Genom att vi komprimerar den tid som tillbringas i grupp minimeras resekostnader och tid som måste tillbringas på annan ort.

Vi tror på att individens eget val och motivation styr lärandet. Kraft ska därför satsas på att motivera eleven till studierna.

Eleven kan själv styra i vilken ordning delar av kursen läses, han/hon kan välja att studera text, animeringar och frågor i valfri ordning beroende på lärstil.

Intyg/Betyg
Kursdeltagaren kan själv skriva ut ett kursintyg efter genomför utbildning via sin kursportal.

I de fall kursen stämmer överens med gymnasiekursplanen eller andra certifierande utbildningar så får kursdeltagaren ett sådant betyg om så önskas.  

 

 

 

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap