Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor
    Ingenjörsamfundet     Hexagon     FVB     Elutbilda    

Hexagon

I samarbete med Hexagon utbildar vi inom området ritningsläsning och mätteknik.

Varför samarbete?

Hexagon är en världsledande leverantör för mätning av objekt. De har även en utbildningsbakgrund med en tydlig koppling till hur förutsättningarna ser ut i verkligheten. Detta upplägg stämmer väl överens med Mainsys utbildningstänk. För med praktiska inslag får kursdeltagaren kunskaper som denne direkt kan tillgodogöra sig.

Tillsammans skapar Mainsys och Hexagon högkvalitativa utbildningar och webbkurser.

Vill du veta mer?
Kontakta Mainsys för att diskutera vilken utbildningsstrategi och vilket utbildningsinnehåll som skulle passa just er! Vi håller även företagsförlagda och skräddarsydda utbildningar.

Tips!

Se vårt stora utbud av schemalagda kurser!

Inom mätteknik kan du hitta bland annat dessa:

Form- & Lägetoleranser

Ritningsläsning

Verkstadsmätteknik

 

 

 

 

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap