Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor
    Ingenjörsamfundet     Hexagon     FVB     Elutbilda    

FVB

Tillsammans med FVB Sverige AB kan vi erbjuda ett brett utbud av utbildar inom energiteknik. Vi skapar även skräddarsydda och företagsförlagda utbildningar enligt era önskemål.

Varför samarbete?

En effektiv verksamhet leder inte bara till minskade kostnader, utan även till ett minskat utnyttnade av miljöresurserna. Genom samarbetet med FVB kan vi erbjuda utbildningspaket med energieffektivisering som mål.  

Vill du veta mer?
Kontakta Mainsys för att diskutera vilken utbildningsstrategi och vilket utbildningsinnehåll som skulle passa just er!

Tips!
Se vårt stora utbud av schemalagda kurser!

I samarbetet med FVB kan Mainsys presentera följande utbildningar:

Trycksatta Anordningar

Ångteknik

Pannskötare

Energi, grund

Energieffektivisering i fastigheter

Energieffektivisering i fastigheter - i praktiken

Energi och ekonomi för beslutsfattare

Driftoptimering i energianläggningar

Byggledning i praktiken

Riskbedömning av miljö- och personskada

 

 

 

 

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap