Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor

Kompetensanalys

Genom validering får du ett kvitto på vad dina medarbetare verkligen kan och var det finns kunskapsluckor som behöver fyllas. Validering är ett kraftfullt processverktyg. Rätt använt blir det en katalysator i utvecklingen av ditt företag.

Validering först sedan utbildning och certifiering

Vi både validerar och utbildar inom teknik och underhåll. Det är ett naturligt helhetskoncept för oss. Låt oss visa dig hur det fungerar och på vilket sätt ditt företag kan nå bättre resultat med vår hjälp. Boka ett möte idag!

Värdefull utveckling för alla

Först när du har en tydlig och sann bild av företagets samlade kompetens kan du använda den optimalt och hitta effektiva sätt att utveckla den. Vinsterna för dig som företagare är lätta att se men även den enskilde medarbetaren tjänar på validering. Att få ett kvitto på sin kunskap ger oftast stärkt självförtroende och ökat engagemang. Med utgångspunkt från valideringsresultaten skapar du önskad utveckling både för ditt företag och dina medarbetare.

Inte bara för tekniker

Vårt valideringsverktyg fungerar för hela företaget, inte bara de tekniska avdelningarna, eftersom vi fyllt den tillhörande databasen med ett stort antal grundläggande, branschoberoende frågor.

Kom igång direkt

Vi hjälper dig att snabbt komma igång och tillsammans utvecklar vi  betydelsefulla frågor för just din verksamhet. Resten klarar du själv. Behöver du support eller stöd är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mejl. När det blir dags att lägga upp utbildningsplaner kan vi föreslå lämpliga utbildningar ur vårt omfattande kursutbud.

Tjäna på validering:

§ Kartlägger kompetens och individuella utbildningsbehov

§ Tydliggör roller och ansvar

§ Underlättar arbetsrotation

§ Ökar engagemanget hos dina medarbetare

§ Underlättar anställning av yrkesverksamma utan formell utbildning

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap