Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor

Lagkrav

Genom att använda sig av våra webbverktyg gör vi det möjligt att enkelt anpassa utbildningar inom de lagkrav som ni har behov av en kompetenshöjning.

Tailormade
Med TailorMade kan ni skapa eller utveckla ert interna arbete i arbetsmiljö, miljö eller kvalitet i en webbaserad kurs, och säkra kvalitet och användande. Kursen täcker era interna behov av allmän kunskap och kan anpassas till flera nivåer i företaget. Möjligheten innebär att ni skapar en företagsintern kurs som är er egen och som ni fritt kan använda till alla era anställda.

Läs mer här >>>

Måsteutbildningar
Mainsys hjälper er att fördela resurserna där de gör mest nytta för verksamheten. För vissa kurser, informationer och utbildningar kan man inte välja, de bara "måste" genomföras. Genom att lägga delar av era kurser och interna utbildningar hos oss kan ni minska era kostnader väsentligt. Det medför att ni istället kan lägga era resurser på kurser, utbildning och insatser som är viktiga för er resultatutveckling.
 
Läs mer här >>>

Ledningsstöd
Det finns mycket pengar att spara genom rätt kompetensutveckling, utan att tumma på kvaliteten. Det handlar om att utbilda där det behövs - med rätt verktyg. Det är inte svårare än så! Mainsys visar processen som leder fram till rätt underlag att använda i beslut samt alternativ till traditionell utbildning, flexibelt och kostnadseffektivt. Vi ger ledningen stöd i att utbilda smart.

Läs mer här >>>

Skyddsportal
Alla företag skall enligt lag bedöma och identifiera riskerna som finns på en arbetsplats att en olycka inträffar. För att riskerna sedan skall kunna elimineras eller minimeras krävs att den egna personalen har rätt kunskap och rätt verktyg i bagaget för att hitta dessa risker. Mainsys utvecklar skräddarsydda utbildningar som förmedlar de lokala ordningsföreskrifterna blandat med allmänna skyddsregler och föreskrifter från exempelvis Arbetsmiljöverket.

Läs mer här >>>

Kundlösningar
Mainsys kan erbjuda skräddarsydda utbildningslösningar till kunden. På ett smidigt sätt anpassar vi våra tjänster till de förutsättningar som råder. Vi är unika, och det är kunden också!

Läs mer här >>>

 

Mainsys har bytt kostym och namn och heter numera Teknikutbildarna i Norden AB.

Hjärtligt välkomna till ett utbildningsföretag ... på dina villkor!

Alla våra Teknikutbildningar hittar du här.Utbildningar inom arbetsmiljö hittar du här.

Bland annat har vi utbildningar i livsmedelshygien, GMP och beteendebaserat säkerhetsarbete


Se en film om hur Mainsys kan hjälpa er att utbilda smart!

  

 

 

 

 

 

 

Tips!

Se även vårt stora utbud av webbkurser!

Inom lagstiftning och föreskrifter kan du hitta bland annat dessa:

Arbetsmiljö för chefer

Riskbedömningar av trycksatta anordningar

CE-märkning

 

Kontakta oss gärna
Har du frågor, kontakta oss vi behöver dina frågor för att utvecklas.

Klicka för kontaktformulär här >>>

 

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap