Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor

Skydd och säkerhetsutbildning

Alla företag skall enligt lag bedöma och identifiera riskerna som finns på en arbetsplats att en olycka inträffar. För att riskerna sedan skall kunna elimineras eller minimeras krävs att den egna personalen har rätt kunskap och rätt verktyg i bagaget för att hitta dessa risker.

 

Mainsys utvecklar skräddarsydda utbildningar som förmedlar de lokala ordningsföreskrifterna blandat med allmänna skyddsregler och föreskrifter från exempelvis Arbetsmiljöverket.

Genom automatiskt rättade tester direkt på Internet kan man testa kunskaper. Resultaten sparas så att företaget får en översikt av genomgången utbildning och resultat. Ett körkort för entreprenörer och anställda. 

Kompletteringar  
All utbildning samordnas från Mainsys lärplattform där vi håller reda på både interaktiva som lärarledda utbildningar. Till de lokala skyddsföreskrifterna kan man inom samma skal lägga andra kurser som krävs för en säker arbetsmiljö. Med Mainsys utbud av kurser och effektiva kursutvecklingsverktyg kan anpassade lösningar snabbt levereras

 

 

Tips!

Se även vårt stora utbud av webbkurser. 

Bland utbildningar inom ämnet skydd och säkerhet så kan du hitta bland annat dessa:

Elsäkerhet

GMP

Arbetsmiljö

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap