Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor

Måsteutbildningar

Nu är det extra viktigt att fördela resurserna där de gör mest nytta för lönsamheten.

Vissa kurser, informationer och utbildningar kan man inte välja, de bara "måste" genomföras. Ett exempel kan vara t ex information om arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsområdena. Skydd och säkerhetsutbildning, kvalitetsrutiner eller lagstiftad kunskap måste nå ut till alla i företaget. Den typen av utbildning tar som regel stora resurser i anspråk i form av tid, personal och pengar.

Genom att lägga delar av era kurser och interna utbildningar hos oss kan ni minska era kostnader väsentligt. Det medför att ni istället kan lägga era resurser på kurser, utbildning och insatser som är viktiga för er resultatuveckling!

Fördela resurserna smart och lägg tid på pengar på det som har betydelse för lönsamheten!

 

Vänd er till oss på Mainsys för mer information om hur vi kan hjälpa er med att hantera era "måsteutbildningar".

Tips!

Se även vårt stora utbud av webbkurser. 

Bland utbildningar som samtliga anställda måste gå så kan du hitta bland annat dessa:

Arbetsmiljö

Kvalitetsledning

Miljö och kretslopp 

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap