Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor

Teknikutbildning hos Mainsys

Mainsys har samlat en stor kompetens inom fem olika teknikområden; Underhåll, Lean, Energi, Mätteknik och El. Tillsammans med våra verktyg för kompetensanalyser, våra webbkurser och TailorMade-lösningar så kan vi erbjuda skräddarsydda utbildningspaket och kostnadseffektiva lösningar. Hitta din teknikutbildning hos oss!

Underhåll
För att upprätthålla hög driftsäkerhet krävs att man har ett fungerande underhållsarbete och det är lika viktigt att man förstår hur man kan tänka underhåll, som att man är duktig på att jobba med maskiner handgripligen. Detta för att man skall kunna utveckla sina arbetssätt för att öka driftsäkerheten och också lönsamheten hos företaget. Hitta en teknikutbildning inom underhåll välj mellan allt från en certifierande kurs för underhållsledare - Modernt Underhåll till utbildningar inom operatörsunderhåll och kritikalitesanalyser.

Läs mer om teknikutbildning mot Underhåll här>>>

Lean
Lean handlar om hur man hanterar sina resurser på ett effektivt sätt. Vi har kurser i ämnet som handlar om att kartlägga och eliminera alla former av slöseri och fokusera på kundvärdet genom att tillföra ett mervärde i produkterna och tjänsterna. Våra schemalagda utbildningar i ämnet Lean bygger på en kombination av smarta webbkurser och inspirerande föreläsningar.

Läs mer om tekniktubildning mot Lean här >>>

Energi
Tillsammans med vår samarbetspartner FVB Sverige AB kan vi erbjuda ett omfattande utbildningsprogram riktat till energieffektiviseringar i fastigheter och mindre utbildningar mot industrianläggningar. Pannskötarutbildningen, liksom våra andra utbildningar, är flexibelt uppbyggd med webbkurser, teorigenomgång, problemlösning samt praktiska övningar.

Läs mer om teknikutbildning mot Energi här >>>

Mätteknik
Mätteknik är en viktig del i varje verkstadsföretags kvalitetssystem. Med kontinuerlig utbildning i mätteknik får företaget jämnare kvalitet, bättre lönsamhet och nöjdare kunder, men också effektivare och mer motiverade medarbetare. Vi kan tillsammans med vår samarbetspartner Hexagon erbjuda ett brett utbud av grundläggande utbildningar inom ritningsläsning och mätteknik.

Läs mer om teknikutbildning mot Mätteknik här >>>

El
Tillsammans med Elutbilda, nordens största utbildare av elektriker, kan vi erbjuda allt från behörighetsutbildningar, allmän och begränsad, till korta kurser för yrkesverksamma, både öppna och företagsförlagda. Vi kan även skräddarsy företagsförlagda utbildningar för kunders unika behov.

Läs mer om teknikutbildning mot El här >>>

Mainsys har bytt kostym och namn och heter numera Teknikutbildarna i Norden AB.

Hjärtligt välkomna till ett utbildningsföretag ... på dina villkor!

Alla våra Teknikutbildningar hittar du här.

Rätt elektrikerutbildning för dig hittar du här.

Alla våra behörighetsubildningar hittar du här.

Alla våra säkerhet och ansvarsutbildningar hittar du här.

Alla våra vidareutbildningar inom el hittar du här.

Utbildningar inom arbetsmiljö hittar du här. Bland annat har vi utbildningar i livsmedelshygien, GMP och beteendebaserat säkerhetsarbete.

Utbildningar inom mätteknik hittar du här.Vi har bland annat kontroll och kalibrering av mätdon, verkstadsmätteknik, ritningsläsning, form och läge och koordinatmätteknik.

Utbildningar inom underhåll, industriteknik och produktion hittar du här.Vi har bland annat underhållsutbildning, kurs i driftsäkerhet, i anläggningseffektivitet, Lean och ständiga förbättringar.

Utbildningar inom energi och fastighet hittar du här.Bland annat så har vi utbildningarna pannskötare energieffektivisering i fastigheter och värmeätaren i praktiken.

Utbildningar inom materialhantering hittar du här.Vi har bland annat en utbildning för truckförare, en mycket prisvärd truckutbildning.

Vårt verktyg för validering materialhantering hittar du här. Vi validerar bland annat underhållsledare, driftspersonal och vi validerar även projektledare.

Mainsys
Mainsys är ett kunskapsföretag med inriktning på teknikutbildningar till industrin. Vi sätter samman flexibla utbildningslösningar innehållande färdiga webbkurser, kompletterande korta kurser och/eller tester utvecklade av kunden och lärare på plats.

 

Kontakta oss gärna
Har du frågor, kontakta oss vi behöver dina frågor för att utvecklas.

Klicka för kontaktformulär här >>>

 

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap