Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor
    Modernt Underhåll     TPM     Kritikalitetsanalys    

TPM utbildning

Införande av TPM bygger på några grundprinciper:

  • Kundfokus
  • Ständiga förbättringar
  • Medarbetarengagemang
  • Ledarskap

Genomförandet av TPM kan ses som en resa som startar runt en maskin eller process som sedan kan växa till hela fabriken och även inkludera underleverantörer.

Pelare
Strategin fokuserar på att leda och utveckla ett antal processer, pelare:

  • Ständiga förbättringar
  • Operatörsunderhåll
  • Specialistunderhåll
  • Kvalitetsstyrning
  • Kompetensutveckling

Antalet pelare kan variera och växer med ambitionsnivån.

Att lyckas med införandet av TPM kräver utbildning, god planering och ett långsiktigt åtagande.

Mainsys hjälper er att utbilda era TPM ledare att driva förändring. Vi utbildar all er personal i olika delar inom TPM.

 Vi tar även plats i styrgruppen vid större projekt och arbetar tillsammans med er ledningsgrupp att planera och genomföra ert projekt.

Mer
Här kan du läsa mer om TPM och värdeskapande underhåll.

 

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap