Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor
    Modernt Underhåll     TPM     Kritikalitetsanalys    

Kritikalitetsanalys

Är ert underhåll tillräckligt kostnadseffektivt? Sker rätt typ av underhållsåtgärder på rätt delar i anläggningen? Hur kan underhållet öka företagets lönsamhet? Kritikalitetsanalysen, eller ABC-analysen ger svar på dessa frågor och många fler.

Det finns praktiska exempel på hur företag har ökat lönsamheten genom att först genomföra en kartläggning av anläggningen - och sedan prioritera företagets samlade underhållsåtgärder utifrån hur kritisk de olika anläggningsdelarna är.

Öka tryggheten!
Utifrån detta kan underhållet kraftsamla på de mest kritiska anläggningsdelarna och uppnår en ökad driftsäkerhet på dessa. Resultatet blir färre driftstopp och driftstörningar, vilket leder till en ökad driftsäkerhet, högre anläggningseffektivitet, ökad leveranssäkerhet, bättre kvalitet etc.

Alla dessa parametrar påverkar direkt eller indirekt företagets lönsamhet.

Workshop!
V
i kan hålla en workshopen som utgår från de förutsättningar som råder på Ert företag och den sker därför på plats hos Er. Läs mer om workshopen i kritikalitetsanalys här >>>

 

 

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap