Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor
    5s - Ordning och reda     Metoder och verkyg    

Lean Production

En organisations framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för; dvs kunderna. Lean Production handlar om att indentifiera och eliminera faktorer i den värdeskapande processen som inte ger mervärde till kunden.

Det gäller således att finna och ta bort olika former av slöseri. Enkelt uttryckt handlar det om: Skapa mer värde på ett effektivare sätt.

Organisationens verksamhet måste värderas över tiden med tanke på utveckling och konkurrenskraft. Ett långsiktigt och uthålligt förbättringsarbete leder till successivt ökad produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare kunder samt varaktighet.

Huvudprincipen inom Lean Production är att identifiera och eliminiera alla typer av slöseri. Det som inte tillför värde ska elimineras. Här kan det handla om att ta bort mellanlager, reducera antalet produkter i arbete (PIA) eller arbeta systematiskt med ordning och reda.

Att införa Lean Production handlar inte om att att minska på bemanningen, utan fokusera på tillväxtoptimeringen. Det innebär att de frigjorda resurserna, som ett effektivare arbetssätt medför, ska användas för att ytterligare förbättra verksamheten.

Genom att utnyttja de befintliga resurserna mer effektivt ökar företagets lönsamhet.

Mainsys har bytt kostym och namn och heter numera Teknikutbildarna i Norden AB.

Hjärtligt välkomna till ett utbildningsföretag ... på dina villkor!

Alla våra Teknikutbildningar hittar du här.

Utbildningar inom underhåll, industriteknik och produktion hittar du här.

Vi har bland annat underhållsutbildning, kurs i driftsäkerhet, i anläggningseffektivitet, Lean och ständiga förbättringar.

 

Tips!
Se även vårt stora utbud av webbkurser!

Inom ämnesområdena Lean och Ständiga Förbättringar hittar du bland annat dessa kurser:

Lean Production

Ständiga förbättringar - Förbättringsprocessen

Ständiga förbättringar - 5S

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap