Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor
    5s - Ordning och reda     Metoder och verkyg    

Metoder & Verktyg

Mainsys AB  är ett utbildningsföretag med säte i Härnösand. Sedan 1999 har vi arbetat med en blandning av webbaserad och lärarledd utbildning. Vi vänder oss till industri, tjänsteföretag, förvaltning, arbetsmarknadsprojekt och skolor.

De senaste två åren har fler än 2 000 elever, representerade över 250 företag, läst våra kurser. Dessa personer har läst mer än 5 000 kurser hos oss. Utvärderingarna som de givit är mycket positiva, i snitt 4,9 på en 6-gradig skala, vilket visar att vår modell fungerar för såväl yrkesverksamma, arbetssökande som skolungdom!

 

Tips!

Titta på vårt utbud av webbkurser!

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap