Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor

Lärplattform, LMS för utbildning och kommunikation

Mainsys lärplattform, LMS för webbaserad utbildning, erbjuder kraftfulla verktyg för kommunikation, organisation, administration och lärande.

 

Vår lärplattform är kostnadseffektiv för utveckling av såväl individer som organisationer, och den skapar konkurrensfördelar genom kompetenshöjning.

 

Fördelarna med plattformen är:

  • Ingen hårdvara
  • Enkelt handhavande
  • Alltid tillgängligt


Handledning under kursens gång
Eleven kan studera, repetera och få handledning när som helst under kursens gång.

Feedback efter kursen
Varje elev fyller i en enkät i slutet av kursen som en kvittens på genomförd utbildning. Enkätresultatet får sedan  företaget ta del av.

 

Gruppledarfunktion

Som gruppledare har du möjlighet att följa aktiviteten hos varje individ inom gruppen. En organisation kan tilldelas gruppledarrättigheten i systemet. Systemet håller reda på vilka kurser som har lästs och vilka resultat som har uppnåtts. Detta är viktigt när man t ex ska ha dokumenterad kunskap och att personalen har tagit del av vissa obligatoriska utbildningar t ex inom arbetsmiljön.

 

Elevsidan

Vår lärplattform har individuella elevsidor med kursinformation som är relevant för kursdeltagaren.

 

Feedback

Både genom enkäter men också genom personliga kontakter försöker vi fånga upp elevernas uppfattning om kurserna.

 

 

 

TIPS!
Använd kurser och plattform som "processbränsle" vid t ex införande av nya arbetsrutiner.

Eller skräddarsy en utbildning i vår lärplattform för era "måsteutbildningar".

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap