Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor

Kompetensförsörjning inom teknik, underhåll och ledarskap.

Genom kompetensanalyser och analys av företagets utbildningsnivå ger vi er den nödvändiga plattformen att bygga vidare på, för rätt kompetensförsörjning är avgörande för ett företags framgång.

Mainsys som katalysator för utveckling
Vi deltar i era utbildningsprojekt som en katalysator och bidrar med vår kunskap och nätverk för att ni skall välja den mest lämpliga strategin för att nå era utbildningsmål. Vi hjälper er att ta fram skräddarsytt utbildningsmaterial från vår kompetensbank eller vi utvecklar gemensamt material som är skräddarsytt för er verksamhet. Utbildningsmaterialet presenteras i form av lättillgängliga webbkurser.

Mainsys har verktygen
Vid behov finns vi på plats hos er och hjälper era projektteam att utvecklas, genom utbildningar på plats. Distansutbildningar genomför vi via vår utbildningsplattform där varje individ får en unik kursportal. Till kursportalen kan valfritt antal webbkurser kopplas från Mainsys stora utbud av över 50 kurser. Allt efter era önskemål! 

Genom våra valideringsverktyg kan ni få ett kvitto på kunskapen på en individ- och/eller gruppnivå. Mainsys kan även hjälpa er göra uppföljningar för att säkerställa att kompetenshöjningen når rätt nivå.

Stora utbildningsprojekt

Skall ni genomföra ett större utbildningsprojekt och inser att kulturella förändringar är minst lika viktiga som de tekniska då kan Mainsys hjälpa er.

Nulägesbeskrivning visar starten
Genom kompetensanalyser och analys av företagets utbildningsnivå ger vi er den nödvändiga plattformen att bygga vidare på. Via vårt nätverk hjälper vi er att jämföra ert nuläge mot andra företag och lära av deras utveckling.

Strategieframtagning ger kartan
Vi deltar i era utbildningsprojekt som en katalysator och bidrar med vår kunskap och nätverk för att ni skall välja den mest lämpliga strategin för att nå era utbildningsmål.

Utveckling för er frammåt
Vi hjälper er att ta fram skräddarsytt utbildningsmaterial från vår kompetensbank eller vi utvecklar gemensamt material som är anpassat för att visas på nätet.

Genomförande är resan
Vid behov finns vi på plats hos er och hjälper era projektteam att utvecklas eller vi genomför utbildningar på plats. Distansutbildningar genomför vi via vår utbildningsplattform.

Uppföljning ger resultatet
Genom våra frågeverktyg kan Mainsys konsulter hjälpa er att följa upp år från år att kompetensnivån är på den nivå som man har planerat att den skall ligga
på.

Mainsys
Mainsys är ett kunskapsföretag med inriktning på utbildning till industrin. Vi sätter samman flexibla utbildningslösningar innehållande färdiga webbkurser, kompletterande korta kurser och/eller tester utvecklade av kunden och lärare på plats.

 

Kontakta oss gärna
Har du frågor eller vill diskutera er kompetensförsörjning kontakta oss gärna. Se kontaktuppgifter nedan, eller följ länken.

Klicka för kontaktformulär här >>>

 

 

 

 

 

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap