Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor

Sitemap över www.mainsys.se

Nödvändig utbildning - lätt tillgänglig! Mainsys gör nödvändig utbildning tillgänglig för fler. Våra kurser finns alltid tillgängliga direkt på Internet. Du bestämmer själv när och var du ska läsa. Det innebär att du kan anpassa din tid till studier till andra uppgifter och utnyttja variationer i belastning.

SiteMap (karta över hemsidan):

Interna länkar:

 
 Startsida
 
 Teknikutbildning
   Underhåll »
        Modernt Underhåll »
        TPM »
        Kritikalitetsanalys »
   Lean »
        5s - Ordning och reda »
        Metoder och verkyg »
   Energi »
   Mätteknik »
   El »
 
 Lagkrav
   TailorMade »
   Skyddsportal »
   Kundlösningar »
   Ledningsstöd »
   Måsteutbildningar »
 
 Kompetensförsörjning
   Kompetensanalys »
   Validering »
   Kompetensplanering »
   Genomförande »
 
 e-learning
   Våra webbkurser som pusselbitar »
   Lärplattform-LMS »
 
 Om Mainsys
   Utbildningskoncept »
        Kvalitetsstämpel »
   Utbildningssamarbete »
        Ingenjörsamfundet »
        Hexagon »
        FVB »
        Elutbilda »
   Medarbetare »
   Lediga tjänster »
        Lärare i el och automation »
   Press »
        Bildarkiv »
        Pressrelease arkiv »
   Kontakta oss »
 
-> Kurskalender
 
Arbetsmiljö
   Arbetsmiljöutbildning för chefer
   Introduktion till Arbetsmiljö på arbetsplatsen
 
Arbetsmiljö
   Arbetsmiljö - SAM
   Beteendebaserat säkerhetsarbete
   Dialog för säkerhetsobservatörer
   Säkerhetsobservatörer
 
Datautbildningar
   Access databas
   Datakörkortet ECDL
   Excel kalkyl
   Introduktion till IT
   PowerPoint
   Word
 
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
   Effektiv marknadsföring
   Effektiva Projekt
   Företagsekonomi
   Handledare och coachutbildning
 
Företagsanpassade
   1 Driftsäkerhet
   2 Lönsamt Underhåll
   3 Underhållets ledning
   4 Information och organisation
   5 Felsökning och riskanalys
   6 Förebyggande underhåll
   7 Ständiga förbättringar
   8 Framtidens underhåll
 
Lean
   Lean Production
   Ständiga förbättringar, 5S
   Ständiga förbättringar, Förbättringsprocessen
   Ständiga förbättringar, Kvalitets & ledningsprinciper
   Ständiga förbättringar, Metoder och verktyg
 
Lean - Introduktion
   Lean Introduktionskurs
 
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
   CE märkning
   Effektiv kvalitetsledning
   Miljö och kretslopp
   Trycksatta Anordningar
 
Livsmedelshygien
   Livsmedelshygien med egenkontroll
 
Logistik
   Lager och logistikutbildning
   Reservdelsstrategi
 
Läkemedel GMP
   GMP - Distansutbildning
   GMP för entreprenörer
   GMP för laboratoriepersonal
   GMP för marknadsförare
   GMP för operatörer
   Good Manufacturing Practice, repetition
 
Mätteknik
   Form- & Lägetoleranser, MT11
   Kontroll & kalibrering av mätdon, MT1
   Kontroll & kalibrering av mätdon, MT1S
   Ritningsläsning, MT9
   Verkstadsmätteknik med ritningsläsning, MT8
   Verkstadsmätteknik, MT7
 
Skolor
   Underhåll A
 
Teknik/produktion/El
   Arbetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1 (nya avd C)
   Elsäkerhet
   ESA Grund
   Hydraulik, rena system
   Introduktion till hydraulik och pneumatik
   Materiallära
   Skärvätskor
   Teknologi
   Toleranser och Mätning
 
Trycksatta Anordningar
   Riskbedömning av trycksatta anordningar i praktiken
   Trycksatta Anordningar: Repetition
 
Underhåll
   ABC-Klassificering, en workshop
   Modernt Underhåll
   Modernt Underhåll On-line
   Modernt Underhåll Repetition
   Modernt Underhåll: Driftsäkerhet & Lönsamt Underhåll
   Modernt Underhåll: Effektivt förebyggande underhåll
   Modernt Underhåll: Ständiga förbättringar & Framtidens underhåll
   Modernt Underhåll: Underhållsplanering, ledning och organisation
   Operatörsunderhåll
 
Underhållskurser
   1 Anläggningseffektivitet - TAK
   1 Introduktion till underhåll
   1 Underhållsekonomi
   2 Planering av underhåll
   2 Underhållsorganisation
   2 Underhållsplan
   3 Felsökningsmetodik
   3 Reservdelsstrategi
   3 Riskanalys
   3 Tillståndskontroll
   3 Tribologi
   4 Löpande operatörsunderhåll
   4 Upphandling
   Arbetsorder
   Hydraulik, rena system - Distansutbildning
   Underhåll A
 
Validering
   Validering av Driftspersonal
   Validering av Projektledare
   Validering av Underhållsledare
 
Ånga & Energi
   Byggledning i praktiken
   Driftsoptimering i energianläggningar
   Energi och värmelära, grundkurs
   Energieffektivisering i fastigheter
   Energieffektivisering i fastigheter i praktiken
   Energiekonomi för beslutsfattare
   Pannskötare
   Riskbedömning för miljö- och personskada
   Ångteknik
 
Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap