Validering
Validering
Schemalagda utbildningar
-> Kurskalender
Arbetsmiljö
Lean - Introduktion
Mätteknik
Trycksatta Anordningar
Underhåll
Ånga & Energi
Webbaserade utbildningar
Arbetsmiljö
Datautbildningar
Ekonomi/Projekt/ Marknadsföring
Lean
Ledningssystem/Direktiv/ Föreskrifter
Livsmedelshygien
Logistik
Läkemedel GMP
Teknik/produktion/El
Underhållskurser
Skräddarsydda utbildningar
Företagsanpassade
Skolor

 

 

Aktuellt

Mainsys har bytt namn och fått ny kostym. Önskar du beställa kurser och utbildningar så hänvisar vi därför till Teknikutbildarna. www.teknikutbildarna.se.


Lean
De flesta typer av företag strävar efter att nå en ökad lönsamhet. För att uppnå detta på ett effektivt sätt behövs tydligare ramar och struktur för visioner, mål och strategier.

Läs mer om Lean här...

 


Arbetsmiljö
Som arbetsgivare har du det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och brister ska rapporteras. Vår webbkurs lär dig grunderna i Arbetsmiljölagen.

Läs mer om arbetsmiljö här...


Modernt Underhåll
Vår utbildning Modernt Underhåll lär dig ett modernt underhållstänkande som fokuserar på ständiga förbättringar av underhållet.

Läs mer om Modernt Underhåll här...


Validering
Det blir allt viktigare att företagen har rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tillfälle. Vårt Internetbaserade valideringsverktyg ger stöd.

Läs mer om validering här...

 


GMP
Ett av kraven inom GMP är att all personal inom läkemedelsbranschen, samt de företag som levererar tjänster eller produkter, ska ha utbildning och kunskaper i GMP.

Läs mer om GMP här...


Livsmedelshygien
Vår kurs i livsmedelshygien uppfyller livsmedelsverkets kursplan för basutbildning i livsmedelshygien och är därmed godkänd av kommunens livsmedelsinspektörer.

Läs mer om livsmedelshygien här...

 

Adress: Underhållets Hus, Varvsgatan 10, 871 45 Härnösand    ·    Telefon: 0771-67 91 91    ·       ·    E-post: kundservice@mainsys.se    ·    Orgnr: 556575-0220    ·    Sitemap